Onderhoud van het huis en de tuin

De stichting heeft tevens als doelstelling het huis – een rijksmonument – en de monumentale tuin in stand te houden, waar mogelijk zoals deze aan de stichting zijn nagelaten.

Het huis is gebouwd naar een bouwkundig ontwerp is van de architect G.J. Postel Hzn. De tuin is ontworpen door landschapsarchitect L.A. Springer. Huize Beukenstein staat als monument geregistreerd onder nummer 519510. Meer informatie met betrekking tot de monumentele status is te vinden op deze website of op de website van monumenten.nl.

Beukenstein heeft een fulltime tuinman / woningopzichter in dienst. De tuinman verzorgt de tuin en co├Ârdineert het onderhoud van het huis. Waar nodig worden externe partijen en specialisten ingeschakeld voor het onderhoud van de tuin en het huis.

In samenspraak met Momentenwacht Gelderland is er een onderhoudsplan opgesteld voor de tuin en het huis. Periodiek vinden er voortgangsinspecties plaats.