Testament Dull

Op deze pagina vindt u het testament, zoals dat op 13 juni 1931 is vastgelegd.