Over de stichting

Het bestuur van de stichting Huize Beukenstein Lochem is als volgt samengesteld:

  • dhr. W. van den End (voorzitter)
  • dhr. A. van der Linden (secretaris, penningmeester)
  • mevr. K. van Veluwen

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden.

Het beleidsplan vindt u hier.

De jaarcijfers vindt u hier.

Het ANBI-formulier met alle vereiste gegevens ten behoeve van de ANBI-publicatieplicht kunt u hier downloaden.