Over de stichting

De stichting Huize Beukenstein Lochem komt voort uit de nalatenschap van de familie Dull. In de nalatenschap zijn de drie doelstellingen van de stichting vastgelegd:

  1. Het fungeren als gastenverblijf voor mensen die werkzaam zijn of werkzaam waren in de zorg.
  2. Het onderhouden van het graf van de stichtster en haar zoon
  3. Het onderhouden van de woning en de tuin

Via het menu of de links bij de doelstellingen vindt u aanvullende informatie over de wijze waarop de stichting invulling geeft aan de doelstellingen.

Beleidsplan
Het bestuur heeft haar visie en plannen voor de komende jaren vastgelegd in een beleidsplan. Dit beleidsplan vindt u hier.

Jaarrekening & ANBI-formulier
Een overzicht van de jaarrekeningen en de bijbehorende gegevens ten behoeve van de ANBI publicatieplicht vindt u op de pagina met jaarrekeningen.

Bestuur
Het bestuur van de stichting Huize Beukenstein Lochem is als volgt samengesteld:

  • dhr. W. van den End (voorzitter)
  • dhr. A. van der Linden (secretaris, penningmeester)
  • mevr. K. van Veluwen

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden.