ANBI status voor Beukenstein!

We hebben afgelopen week het gastenseizoen van 2023 met het team afgesloten. Bij de afsluiting was er goed nieuws: Beukenstein heeft recent de ANBI status gekregen, inclusief de culturele ANBI status. De status is (met terugwerkende kracht) per 1 januari 2023 toegekend.

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is een stukje erkenning voor de wijze waarop Beukenstein invulling geeft aan de doelstellingen zoals die door de familie Dull zijn vastgelegd in hun testament.

De culturele status hebben we gekregen omdat we ook zorgdragen voor het monumentale pand en de monumentale tuin.

Voor het team van Beukenstein is deze status een erkenning voor de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd en een stimulans om daar de komende jaren vol enthousiasme mee door te gaan.

Wij willen u als gasten ook hartelijk danken voor dit resultaat. Mede door u bestaat de stichting al meer dan 90 jaar!